Rucrea

Voor samenlevingsopbouw van de Osse wijk Ruwaard.
Lees verder

Rucreant

Lokale buurtkrant van wij(k) de Ruwaard.
Lees verder

Wijkraad

Lees meer over de ontwikkelingen binnen de wijk. Lees verder

Inleverdata kopij

1ste vrijdag van de maand voor 12:00 uur. Stuur naar rucreant@ gmail.com

De laatste (4) berichten 

7 september 2016

Wat kan ik doen

27 juli 2016

Namens de wijkraad

20 juli 2016

Whatsapp vragen

1 juni 2016

Beweeg vriendelijk Ruwaard

wijk de ruwaard
adverteren online of in de rucreant
rucreant wijk de ruwaard

Rucrea

Rucrea is een wijkstichting voor samenlevingsopbouw binnen de Osse Wijk “De Ruwaard”. De stichting Rucrea vindt zijn grondslag in het respect voor de medeverantwoordelijkheid van mensen voor hun eigen welzijnssituatie, leef-, woon- en werkomstandigheden. Deze verantwoordelijkheid dient in de samenleving erkend te blijven ongeacht maatschappelijke ontwikkelingen. Lees verder over Rucrea